logo_original ny

Flexibilitet - Service - Punktlighet - Snabbhet

Om oss

Grimsås Åkeri är ett familje företag med anor från 1930-talet.

 
Vi är ett team som tänker modernt när det gäller såväl fordon som personal.
När det gäller miljön så tänker vi på att ha rationella transporter.

Vi är ett medlemsföretag som är med i Lastbilcentralen i Svenljunga.

Det är vi som är GrimsåsÅkeri

Ägarna från v. Louise och Niklas
Ägarna från v. Louise och Niklas
Ägarna från v. Louise och Niklas

Affärsidé

Vår affärsidé beskrivs med fyra punkter.

  • Flexilitet
  • Service
  • Punktlighet
  • Snabbhet

Vision

Vår vision är att sträva efter att ha hög kvalitet och bra service.
Vi strävar också efter att ha en god miljömedvetenhet.

Värdegrund

Långsiktighet och lojalitet mot kunder och personal.
 

Samarbete

  • Hedströms Åkeri AB
  • Älmestads Kvarn & Transport AB
  • K Björklunds Åkeri AB
  • GrimsåsÅkeri AB

Hållbara Åkerier

Är ett nätverk med fem företag som samarbetar i frågor kring miljö, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.
Vi startade i slutet av 90-talet i samband med ett lokalt miljöstyrningsprojekt och vi har sedan 2001 varit certifierade enligt ISO 14001 av Sveriges Åkeriföretag. Från 2004 har vi arbetat med att integrera även arbetsmiljö och trafiksäkerhet i vårt ledningssystem. Anne Udd från Hållbar idé är vår projektledare och bland våra finansiärer finns Vägverket, Västra Götalandsregionen, kommunen och försäkringsbolag

@OG